Bảng báo Giá Thi công sơn Epoxy 2022

Bảng báo Giá Thi công sơn Epoxy 2022

Bảng báo Giá Thi công sơn Epoxy 2022

♦ Đơn giá thi công sơn epoxy con lăn giá rẻ thấp nhất như sau:
+ 65.000 - 70.000 đồng / m2 đối với sơn sàn epoxy hệ lăn KCC
+ 65.000 - 70.000 VNĐ / m2 đối với hệ lăn sơn sàn epoxy ADO20 - APT
+ 85.000 - 90.000 VNĐ / m2 đối với hệ lăn sơn sàn epoxy ADO121 - APT
+ 75.000 - 80.000 VND / m2 cho hệ thống lăn sơn sàn epoxy Chokwang